Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

În atenţia întreprinderilor mici și mijlocii

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) a lansat „Programul de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii”, prin intermediul căruia companiile autohtone vor putea accesa suport financiar nerambursabil de până la 500 000 de lei pentru digitalizarea proceselor de producere și prestări servicii.
Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM – urilor prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil, pentru digitalizare și facilitarea accesului pe piețele interne și externe.
Suma Grantului nu va depăși:
– 500 mii pentru întreprinderile mici și mijlocii;
– 250 mii pentru micro întreprinderi;
Finanțarea nerambursabilă este de maxim 70% din suma proiectului investițional fără TVA, iar contribuția beneficiarului va constitui minim 30% din valoarea proiectului investițional.
Beneficiari ai Programului pot fi ÎMM-urile care:
 își desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
 activează de minimum 12 luni pe piață până la data depunerii dosarului la Program, au prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare (prescurtate, simplificate sau complete conform Standardului Național de Contabilitate) pentru ultimul an de activitate;
 nu au restanțe față de bugetul public național;
 dispun de personal cu competențe necesare pentru implementarea proiectului investițional, confirmate prin acte/certificate corespunzătoare.
Termenul de implementare a Programului este de 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire în baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile.
Înscrierea companiilor interesate de acest Program de suport, se realizează în regim continuu, completând formularul de pe site-ul ODIMM
ODIMM contacte:
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3, mun. Chișinău Tel: /+ 373 22/ 29 57 41 https://www.facebook.com/odimm.md
E-mail: info@odimm.md
Pagină web: www.odimm.md