Noutăți

350 de lei pentru școlarizare vor primi 719 copii

Membrii Consiliului de administrație al fondului local Ștefan Vodă de susținere socială a populației la ședința din 23 august au examinat 4 chestiuni, cea mai importantă fiind acordarea ajutoarelor materiale familiilor cu copii de vârsta școlară care au cele mai acute necesități, ce fac parte din categoria familiilor socialmente vulnerabile.

Dl Vasile Gherman, președintele comisiei, a menționat, că la nivel local asistenții sociali împreună cu comisia pentru repartizarea ajutoarelor au depus mult efort pentru a selecta acele familii numeroase, monoparentale, cu copii cu dizabilități etc. care cu adevărat necesită acest ajutor. Toate procesele verbale au fost întocmite la nivel local și remise direcției asistență socială. Prin urmare, membrii comisiei au votat unanim acordarea ajutorului financiar conform listelor prezentate. Astfel, 454 de familii din localitățile raionului care educă 719 copii vor primi a câte 350 de lei prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei”.

Dna Paisa Burduja a informat că în jur la 10 procente din numărul copiilor școlarizați vor primi acest ajutor. Este binevenit acest ajutor, însă suma totuși e mică, deoarece nici 2000 lei nu sunt suficienți pentru a acoperi toate cheltuielile necesare, s-a dat cu părerea dl Nicolae Orlov.

Au fost examinate petițiile parvenite de la organele ierarhic superioare, la 5 petiționari au fost alocate 5800 lei. Pentru 33 de solicitanți care au depus Cereri Unice s-a alocat 42700 lei – de la 800 până la 1500 lei, în dependență de situație în care se află petiționarul.

Pentru informare: în anul 2016 au fost depuse 2222 de cereri pentru acordarea ajutorului material, în 2017 – 2213. În anul curent până la moment s-a acordat ajutor la 719 cetățeni. Din analiza făcută de către dna Maia Osipov, specialist al fondului, se observă că în unele localități din an în an crește numărul solicitanților de ajutor material. Spre exemplu, în Brezoaia de la 15 la 30, în Carahasani de la 40 la 75, la Slobozia de la 140 la 177 etc. Sunt sate unde acest indice este în descreștere: Cioburciu – 120 și 105, Semionovca – 60 și 35, Purcari – 120 și 72, Crocmaz – 95 și 73. Numărul aproximativ constant este înregistrat în satele Tudora, Alava și Marianca de Jos. Deși statistica operează cu cifre neînsuflețite, ele vorbesc de la sine despre lucruri importante, despre situația demografică, dar și socială în satele noastre, despre mentalitatea oamenilor, atitudinea autorităților publice de toate nivele față de oamenii în situație precară etc.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”