Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Pe ordinea de zi problemele copiilor aflați în dificultate

La data de 25 martie curent, Comisia pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate s-a co nvocat în ședință. Conform ordinii de zi, membrii Comisiei au avut de examinat 2 chestiuni de profil.

Unul din subiecte s-a referit la plasamentul planificat al copilului în Serviciul de protecție socială. A fost pusă în discuție problema copiilor separați de părinți în urma existenței pericolului eminent asupra vieții și sănătății acestora. În baza propunerilor și argumentărilor susținute, s-a decis ca acești copii să fie plasați în serviciile de protecție socială, Centrul de asistență specializată și plasament temporar ,,Încredere,, din or.Ștefan Vodă și în serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, pentru acordarea asistenței speciale necesare conform necesităților individuale.

În cadrul aceleiași ședințe s-a discutat chestiunea cu privire la crearea serviciului social Casa de Copii de tip Familie în raionul Ștefan Vodă. Necesitatea creării serviciului a apărut în contextul crizei provocate de războiul din Ucraina. La primirea refugiaților pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, au fost identificați șase frați fără însoțitor. În vederea găsirii unei forme optime de protecție a acestor copii, Aurica Cebotari, șefa DGASPF a informat despre posibilitatea, cât și necesitatea creării Casei de tip Familie (CCTF) în raionul Ștefan Vodă. Totodată, dna Cebotari a informat că, Asociația Obștească ,,Copil, Comunitate, Familie,, (cu care DGASPF a semnat Acordul de parteneriat nr.5/7 din 05.08.2021), a exprimat deschiderea de a fi partener și a susține financiar serviciul creat.

Iar delegata AO,,Copil, Comunitate, Familie,, Renata Tiron, prezentă la ședință, a confirmat disponibilitatea Asociației de a acoperi suma de plasament a copiilor refugiați din data plasării și până la 31 decembrie curent, în mărimea prestațiilor sociale și în limitele cuantumurilor prevăzute de lege.

Membrii Comisiei au susținut propunerea dată și au decis de a înainta spre aprobare chestiunea cu privire la crearea Casei de tip familie (CCTF) în raionul Ștefan Vodă, la următoarea ședință a Consiliului raional.