Noutăți Relații funciare și cadastru

Seminar cu specialiștii pentru reglamentarea proprietății funciare

Conform planului anual de lucru al Serviciului relații funciare și cadastru, la data de 17 martie 2022, a avut loc seminarul planificat cu specialiștii pentru reglamentarea proprietății funciare din cele 23 de primării a raionului.

La lucrările seminarului au participat vicepreședinta raionului Valentina Barbei și  șefa Direcției agricultură și alimentație din subordinea consiliului raional, Diana Rusu.

În cadrul seminarului au fost dezbătute întrebările cu referire la:

1.Totalizarea dărilor de seamă anuale la situația 01.01.2022, prezentate de primării și cadastru funciar al raionului pentru anul 2021.

Aici s-a atras atenția la neajunsurile depistate la prezentarea dărilor de seamă, îndeosebi la categoriile terenurilor din raporul funciar. În anul 2021 la dările de seamă funciare conform ordinului nr.17 din 19 mai 2021 categoria ,,Rezerva primăriei,, a fost exclusă, iar suprafețile din categoria dată fiind repartizate la celalte 6 categorii după modul de folosință.

Totodată, s-a informat că a fost elaborat Cadastrul funciar raional cu toate anexele și prezentat în termeni la Agenția Relații Funciare și Cadastru pe suport de hârtie și în formă electronică, conform cerințelor.

  1. Delimitarea imobilelor proprietate publică conform Programului de stat care urmează a fi implimentat în raionul nostru pe parcursul anului 2022.

La etapa actuală, au fost depuse toate dosarele din primării la Agenția Servicii Publice și, în termen de 2 luni, vor fi petrecute licitațiile publice de selectare a firmelor pentru efectuarea lucrărilor de delimitare în teritoriu.

  1. Modificări în legislația de specialitate.

În context, specialiștilor le-au fost aduse la cunoștință modificările la Legea 1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pământului , modificată prin Legea nr.220 din 16.12.2021.

La ședință au mai participat și 4 primari, care au adresat mai multe întrebări din domeniul funciar, primind consultare la rezolvarea problemelor cu care se confruntă în localități.

Alexei Jitaru, șef interimar Serviciul relații funciare și cadastru