Educație Noutăți

Activitatea sistemului educațional raional și a Direcției Generale Educație Ștefan Vodă în anul 2021 (care cuprinde anii școlari 2020-2021 și 2021-2022) a fost direcționată prin obiectivele strategice derivate din Programul anual, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a direcției, documente de politici elaborate de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Cercetării și deciziile Consiliului raional.

Anul 2021 a fost unul mai dificil și neobișnuit pentru toți, urmare a evoluției situației epidemiologice a răspândirii virusului COVID-19. Aceste condiții au impus noi rigori privind activitatea instituțiilor de învățământ și a întregului sistem educațional.

NI activitatea DGE (1)