Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți Rapoarte

   În anul 2021 activitatea Direcției cultură, tineret, sport și turism a fost axată pe implementarea obiectivelor trasate în documentele raionale și naționale de planificare strategică, printre care se evidențiază: Planul anual deacțiuni pentru anul 2021;documente de politici publice, în special, Strategia raională 2016-2021; Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, precum și alte acte. În condițiile pandemiei cauzate de virusul COVID-19, unele procese operaționale și proceduri de realizare a sarcinilor au suferit modificări. Despre cele realizate aflați în Raportul anexat.

Raport cultura 2021