Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți Rapoarte

   Direcţia generală asistenţă socială şi protecţia familiei Ștefan Vodă își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare și ale legislației în vigoare, urmărind obiectivele strategiei guvernamentale în domeniul asistenței sociale pentru identificarea și soluţionarea problemelor sociale ale comunităţii.

   Prioritatea nr.1 a DGASPF în perioada anului 2021 a fost dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială de mai bună calitate în scopul sporirii calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniu.

  Despre activitatea DGASPF Ștefan Vodă pe parcursul anului 2021 aflați în Raportul anexat.

18.02.2022 raport