Agricultură și Alimentație Noutăți Rapoarte

     În anul 2021 pentru Direcția agricultură și alimentație au fost trasate obiective îndreptate spre susţinerea producătorilor agricoli în majorarea volumului de producere, comercializarea şi prelucrarea producţiei agricole, sporirea volumului producției cu valoare adăugată, redresarea situaţiei în sectorul zootehnic, protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale, pregătirea şi instruirea specialiştilor din sectorul agroindustrial, promovarea sectorului agrar în atragerea investiţiilor, acordarea ajutorului la perfectarea documentelor pentru alocarea surselor financiare din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi un şir de alte acţiuni organizatorice, informative şi decizionale. Rezultatele activității Direcției agricultură și alimentație în anul 2021 sunt reflectate în raportul anexat.

File (6)