Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți Rapoarte

    Luna curentă este cea a prezentării rapoartelor și analiză a activității subdiviziunilor Consiliului raional pe parcursul anului 2021, a nivelului de realizare a obiectivelor trasate pentru perioada de referință, sarcinile îndeplinite, problemele existente și acțiunile întreprinse în rezolvarea acestora etc. Toate acestea demonstrând nivelul de îndeplinire a atribuțiilor funcționale, gradul de implicare și contribuția fiecărei subdiviziuni la sporirea nivelului social-economic al raionului Ștefan Vodă.

      În acest sens, activitatea Direcție economie și atragerea investițiilor în anul de 2021 a fost orientată spre realizarea următoarelor obiective:

 • Actualizarea indicatorilor socio-economici ai raionului;
 • Facilitarea accesului mediului de afaceri la finanțări și acordarea asistenței consultative agenților economici și persoanelor fizice în domeniul inițierii și dezvoltării afacerii;
 • Asigurarea participării agenților economici la expoziții, târguri, forumuri;
 • Asigurarea procesului informațional prin corespondențe între diferite autorități publice centrale și locale;
 • Dezvoltarea profesională formată în cadrul procesului de lucru

     În perioada anului 2021, de rând cu marea majoritate a serviciilor și instituțiilor publice din Republica Moldova și din raion, precum și structurilor din domeniul privat, activitatea Direcției a fost afectată, periodic, de restricțiile sociale și măsurile prescrise de autoritățile publice responsabile în legătură cu starea de urgență în sănătate publică în contextul prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor pandemiei de coronavirus COVID-19.

     În pofida  prescrierilor și necesității reducerii activității administrative în perioada ianuarie – decembrie 2021, specialiștii Direcției au realizat o bună parte a activităților planificate pentru anul 2021  acțiuni în domeniile de competență:

 • dezvoltării social-economice, antreprenoriat și protecția consumatorului;
 • transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic rational
 • administrării şi deetatizării proprietăţii publice, activităţii postprivatizării
 • achizițiilor publice;
 • ajutoarelor umanitare;
 • atragerii investițiilor și dezvoltarea capacităților APL-urilor, AE și ONG-uri din raion de a accesa fonduri pentru dezvoltare

Raportul de activitate a Direcției economie și atragerea investițiilor se anexează.

Raport activitate DEAI 2021