Noutăți

30 decembrie 2021 – ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare

   Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, în anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2021.

   În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operațiuni de încasări şi plăţi, ci doar operațiuni interne şi de încheiere a anului bugetar.

    Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală recomandă efectuarea plăților la Bugetul Public Național în anul 2021 pînă la 30 decembrie 2021.

   Potrivit legislației în vigoare, persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă achită în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, sumelor calculate suplimentar spre plată la buget sau stinge obligaţia fiscală prin compensare.

   În cazul aplicării sancțiunii contravenționale, contravenientul achită jumătate din amenda aplicată în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale.

   Totodată, în funcție de caz, pentru a beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor aplicate la data de 31 decembrie 2021, achitarea acestora poate fi efectuată în următoarele 3 zile lucrătoare.

   Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-93-510 sau 0242-2-22-70 sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Sursa www.sfs.md