Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Limbajul muzicii este internațional și de înțeles pentru toți cei care simt…

     După un mic repaos, vreau să împărtășesc cu Dumneavoastră ghândul despre un eveniment cultural important – la 1 octombrie se sărbătorește Ziua Internațională a Muzicii.

     Începând 1975, la inițiativa Consiliului Internațional al Muzicii (UNESCO) potrivit Rezoluției celei de-a 15-a Adunare Generală de la Lausanne, din 1973, anual în toată lumea are loc Ziua Internațională a Muzicii. Inițiatorul principal de a înființa această sărbătoare aparține compozitorului Dmitri Shostakovici, devenit celebru la cei 20 ani ai săi, pe când simfonia sa a răsunat în sălile de concert din lume și răsună până astăzi. În 1973 Shostakovici s-a adresat cu o scisoroare deschisă către OON, în care a solicitat înființarea Zilei Muzicii, astfel realizată fiind ideea consolidării și prieteniei între popoare, îmbogățirii reciproce a culturilor, căci anume limbajul muzicii este internațional și pe înțelesul tuturor celor care simt…

     Muzica are putere enormă, ea inspiră și însuflețește, trezind în noi tot cele mai bune calități umane – dragoste, tandrețe, compătimire și bunătate. Muzica va trăi atâta timp, cât va exista omul. Deaceia marcarea acestei sărbători este importantă pentru noi toți. De-a lungul veacurilor și mileniilor muzica a fost o parte indispensabilă a autoexprimării oamenilor, a culturii tradiționale, a ritualului religios și a existenței cotidiene și până în ziua de astăzi nu își pierde importanța, pătrunzând în sufletul, inima și gândul omului…

     Ziua Muzicii este sărbătorită anual în întreaga lume cu mari și bogate programe de concert, cu participarea renumiților artiști și celor mai bune colective artistice. În această zi sunt interpretate compoziții ce fac parte din tezaurul culturii mondiale. De asemenea, se organizează întâlniri creative cu compozitori, interpreți, muzicologi, se organizează expoziții tematice și evenimente educaționale, ceea ce contribuie la promovarea  muzicii ca artă într-o varietate de comunități.

     Cultura muzicii din cele mai vechi timpuri a prosperat și pe pământul moldav. Instrumentele muzicale se foloseau în activitățile ritualice și de cult, în ceremoniile festive și agricole. Muzica în permanență a însoțit moldovenii de la naștere și până la moarte, fiind componenta importanță a vieții spirituale a neamului nostru. Ea s-a dezvoltat de la arta muzicală populară până la muzica academică și cea modernă de diverse genuri și stiluri. Un loc aparte îl ocupă muzica de dans – autentică, vie, dinamică și incendiară, fiind un atribut inerent a oricărei serbări moldovenești.

    A născut acest pământ compozitori și interpreți de talie mondială, care ne-au dus faima în lume. Doar să ne amintim de rapsodul Nicolae Sulac, de impecabilele voci a Mariei Cebotari și a Mariei Bieșu, Mihail Munteanu, Valentina Naforniță, Zinaida Julea ș.a.; necontenit admirăm virtuozitatea în muzică lui Dumitru Blajinu, Serghei Ciuhrii, Nicolae Botgros; compozitorii care prin creațiile lor au reușit și reușesc să atingă strunele sufletelor – Eugen Doga, Valsul căruia a fost numit drept opera secolului XX, Dmitrii Berezovschii (apropos băștinașul nostru, originar din s.Brezoaia), Mihai Dolgan, Valentin Dânga; să ne amintim cu pietate de regretații Ion și Doina Aldea-Teodorovici; Ștefan Petrache, Petre Teodorovici, Iurie Sadovnic-Orheianu… Și încă multe nume pot fi menționate a celor care au creat și interpretat, care crează și azi măria sa Muzica.

     Raionul Ștefan Vodă la fel se bucură de oameni talentați, chiar dinastii întregi de cum ar fi dinastiile Moga și Cebotari de la Feștelița, Bezusenco din Tudora, Pogor din s.Popeasca. De la Copceac până la Palanca; de la Talmaza până la Volintiri…raionul are talente: interpreți de muzică și colective artistice cu titlu ,,model,,. Avem cu cine ne mândri.

     Nu tuturor le este dat de a crea sau interpreta muzică, însă a descoperi pentru sine lumea miraculoasă a muzicii și a insufla dragostea pentru frumos copiilor noștri este important și necesar. Căci, cum a scris în una din operele sale marele clasic Fiodor Dostoievski ,,…Frumosul va salva lumea…,,.

                 Victoria Arutiunean, specialist principal DCTST