Asistență Socială și Protecția Familiei Comunicate Noutăți

Protecția copiilor

  La data de 25 februarie 2021, în incinta Consiliului Raional a avut loc ședința Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate.

  În cadrul ședinței au fost examinate 31 de cazuri a copiilor separați de părinți, prezentate de către specialiștii Serviciului protecția familiei și copilului, Serviciul asistență parentală profesionistă din cadrul Direcției generală asistență socială și protecția familiei. Dintre care: 7 cazuri a copiilor separați de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul în serviciul de tutelă/curatelă, 4 cazuri a copiilor separați de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat în Serviciul de asistență parentală profesionistă, 18 cazuri a copiilor separați de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat în Serviciul de tip rezidențial și 2 cazuri a copiilor separați de părinți și eliberarea avizului privind încetarea plasamentului de tip familial cu reintegrarea în familia biologică.

  Deasemenea, la ordinea de zi a ședinței a fost a examinat raportul și planul anual de activitate a Serviciului de asistență parentală profesionistă, prezentat de către doamna Natalia Bulat, șef Serviciul asistență parentală profesionistă.

  Pe marginea celor discutate, au fost aprobate hotărârile respective.

                                              Adriana Solonicov, DGASPF