Noutăți

Reevaluarea culturilor din grupa a doua, decisă

Ca urmare a vizitei de lucru a ministrului MADRM, dlui Ion Perju, în raionul Ștefan Vodă, la 24 iulie curent a fost convocată ședința comisiei pentru situații excepționale care s-a desfășurat online.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului și comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă, a informat membrii comisiei că împreună cu ministru s-a deplasat în localitățile Copceac, Ștefănești, Marianca de Jos și Ștefan Vodă care cel mai mult au suferit în urma grindinei din 7 iulie. Dl Perju s-a convins că în realitate pierderile sunt foarte mari.

La întâlnirea ministrului cu producătorii agricoli unii agenți economici au cerut să fie reevaluate culturile agricole din grupa a doua deoarece atunci când comisia raională, în luna mai, a evaluat lanurile cu porumb și floarea soarelui situația era altfel, mai bună, însă seceta și-a pus amprenta sa negativă asupra dezvoltării plantelor, compromițând viitoarea recoltă.

Dl Maxim a propus să fie instituite 2 comisii deoarece este necesar de grăbit lucrurile, rezultatele evaluării fiind prezentate comisiei raionale pentru situații de urgență până la 1 august curent, și apoi remise Guvernului și Comisiei Naționale pentru situații excepționale.

Hotărârea Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă:

În legătură cu înregistrarea caniculei în perioada lunilor iunie-iulie 2020, precum și lipsa precipitațiilor atmosferice, au fost cauzate pagube culturilor agricole, inclusiv  celor din grupa  a II-a.

În scopul aprecierii pagubei estimative, stabilirii culturilor, cantității și a roadei compromise și estimarea valorii financiare a pagubei, Comisia pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă 

DECIDE: 

  1. De a crea comisie din 2 grupuri pentru evaluarea pagubelor culturilor agricole din grupa a II-a, de pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, în următoarea componență:
  • Vicepreședintele raionului, dna Valentina Barbei;
  • Funcționarii Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Ștefan Vodă;
  • Colaboratorii Secției situații excepționale Ștefan Vodă;
  • Specialist principal pentru reglementarea funciară și cadastru a primăriilor, alți funcționari ai primăriilor, consilieri locali;
  • agenții economici, deținători a culturilor agricole afectate.
  1. Se va asigura, după finalizarea activității grupurilor din cadrul comisei, acumularea și sistematizarea actelor de constatare de către funcționarii Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Ștefan Vodă până la data de 30 iulie 2020.
  1. Se va informa Comisia pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă despre rezultatele constatate până la 01 august 2020.

Preşedinte al Comisiei pentru

situaţii excepţionale a raionului Ștefan Vodă,

Președinte al raionului Ștefan Vodă                                      Vasile MAXIM