Noutăți

Ședința ordinară a Consiliului raional, neordinară

Ședința ordinară a Consiliului raional a avut loc la 12 iunie curent și s-a desfășurat în incinta liceului teoretic „Ștefan Vodă” unde spațiul sălii de festivități permitea respectarea distanței sociale.

Deși toate chestiunile au fost discutate în cadrul ședințelor comisiilor consultative de specialitate, primind aviz pozitiv, în plen au apărut discuții aprinse vizavi de unele probleme. Consiliera dna Maria Pălărie, președintele ședinței, a avut o misiune deloc ușoară de a liniști spiritele și de a respecta regulile stabilite în debutul ședinței.

O chestiune inclusă în ultimul moment în ordinea de zi, dar discutată în comisii de specialitate, a stârnit nemulțumirea unora consilieri. E vorba de alocarea surselor financiare ca contribuție pentru două proiecte câștigate de către gimnaziul și primăria s. Slobozia. Până la urmă, decizia a fost aprobată condiționat.

Consilierul Andrei Dînga a menționat discrepanța în alocarea surselor financiare locuitorilor raionului aflați în dificultate și a cerut ca ajutoarele de 10000 mii să fie micșorate până la 5000, însă propunerea n-a trecut, majoritatea consilierilor menținând hotărârea comisiei raionale care a examinat toate dosarele petiționarilor în parte.

Despre situația în domeniul agrar grav afectat de calamități naturale ca seceta și grindină a raportat dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe probleme economice. Din partea Consiliului raional au fost întreprinse toate măsurile posibile pentru redresarea situației: evaluarea și documentarea pagubelor, informarea tuturor instanțelor abilitate despre situația creată, adresarea după ajutor la Guvernul și Parlamentul RM, organizarea ședințelor de lucru cu participarea ministrului agriculturii, reprezentanților AIPA, Agenției „Apele Moldovei”, Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova, Agenției Proprietății Publice etc. S-au depus eforturi susținute pentru a propulsa organizarea asociației utilizatorilor de apă în zona de stepă a raionului și carul a pornit din loc. Spre regret, toate adresările au rămas fără răspuns, iar Consiliul raional nu dispune de posibilitatea de a acorda ajutorul financiar producătorilor agricoli aflați în situație de criză, a menționat dna Barbei. Consilierul Iurie Moiseev, fostul președinte a raionului, a punctat că la moment cele mai importante sunt două probleme: crearea stației antigrindină și irigarea masivă a terenurilor agricole, anume în această direcție trebuie de concentrat toate eforturile comune. Dl Dînga vede soluționarea problemelor din agricultură prin crearea unui fond financiar local la care să contribuie fiecare agricultor cu taxa stabilită. În caz de calamități, fondul va acorda susținere producătorilor agricoli care au suferit pagube.

Deși în ordinea de zi a ședinței a fost pusă chestiunea cu privire la activitatea spitalului raional pe parcursul perioadei 2019-1 iunie 2020, consilierii au pus accentul pe gestionarea perioadei legate de epidemia cu virusul COVID-19. Au venit cu reacții foarte dure în adresa dlui Anatol Balanețchi, șeful spitalului, și întregii conduceri ai spitalului raional, învinuind funcționarii în managementul defectuos soldat cu decesul pacienților și îmbolnăvirea masivă a lucrătorilor medicali cu COVID, consilierii Olga Ceapchii, Andrei Dînga, Iurie Moiseev, Maria Pălărie și alții. Mai mult, șeful spitalului a fost întrebat direct dacă nu vrea să-și dea demisia de onoare… Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a informat prezența că conducerea raionului s-a adresat la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu un demers cerând organizarea și desfășurarea anchetei de serviciu în privința conducerii spitalului raional, însă a primit răspuns că verificarea activității spitalului raional se va face la distanță, fără ieșirea specialiștilor în teritoriu. Atunci consilierii au decis să constituie o comisie la nivel raional, deoarece sunt specialiști competenți care, după examinarea situației, vor da o apreciere corectă și echidistantă a managementului spitalului raional în perioada de criză legată de pandemie.

A fost dezbătut în plen și raportul dlui Valeriu Boian, vicepreședintele comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, cu privire la situația epidemiologică în raionul Ștefan Vodă.

La finele ședinței care a durat mai mult de 4 ore fără întrerupere, la solicitarea consilierilor, la diverse fracțiunile Da și PAS au transmis conducerii raionului un demers cu privire la ziarul „Prier-info”, iar președintele raionului a dat citirii demersul asociației raionale a primarilor cu privire la Programul de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din cadrul raionului Ștefan Vodă.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”