Noutăți

La raport – centrul de sănătate Ștefan Vodă

La 13 februarie curent, s-a desfășurat ședința de dare de seamă cu privire la activitatea centrului de sănătate Ștefan Vodă în anul 2019. Au fost alături de lucrătorii medicali din centrele de sănătate și oficiile medicilor de familie dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului pe probleme sociale și dl Anatol Nițelea, dicrectorul Agenției teritoriale Est a CNAM.

Raportul care l-a prezentat dna Mariana Haret, directorul Centrului de sănătate Ștefan Vodă a fost vast, fiind analizate toate aspectele de activitate, evidențiate problemele majore și punctate prioritățile în activitate în anul 2019.

Astfel, Centrul de sănătate Ştefan Vodă gestionează 18 localităţi rurale cu o populaţie de 36911 persoane. În a. 2019 au activat 166 persoane fizice la 198 unităţi personal aprobat. Cifrele vorbesc de la sine despre problema majoră a instituției – lipsa cadrelor medicale. Spre regret, la moment căi sigure de soluționare a problemei nu există – o constatare tristă care îngrijorează și trezește revoltă în rândul lucrătorilor medicali nevoiți să facă față tuturor provocărilor pe seama proprii sănătăți, deoarece surmenajul și stresurile sunt factori nocivi.

În continuare o să mă opresc doar la unele aspecte ale raportului cu semnificație deosebită, în primul rând la starea sănătății copiilor, la evidență în CS Ştefan Vodă fiind 7844 copii până la 18 ani. Așadar, deși în 2019 s-au născut 341 copii, cu 21 copii mai mult și natalitatea este în creştere comparativ cu a. 2018, totuși sporul natural este negativ, spor natural pozitiv se înregistrează doar în satele Marianca și Slobozia. 18 copii s-au născut de anomalii de dezvoltare (!!!), la evidenţă sunt luați 141 copii cu AD. În total în CS Ştefan Vodă se află la evidenţă 164 copii cu dizabilităţi. Imunizarea copiilor se efectuează cu dificultăţi din cauza multiplelor refuzuri, în special în localităţile Marianca, Feşteliţa, Ştefan Vodă, Popeasca. În a. 2019 au decedat în total 9 copii, inclusiv până la 1 an – 6 copii, toți s-au născut cu malformații congenitale, inclusiv din cauza alcoolismului mamei. Deși în urma examinărilor medicale s-a constatat că fătul are anomalii în dezvoltare, mamele, din diferite motive, au refuzat să întrerupă sarcina. Starea de sănătate a copiilor până la 1 an se caracterizează prin numeroase maladii social determinate: malnutriție (16 cazuri, a.2018 – 15 cazuri), anemie (102, a.2018 – 96), ce indică la o alimentaţie şi condiţii de îngrijire deficiente. 6 copii sunt infectați cu HIV, de tuberculoză – 4. Stau la evidență CS 4 copii cu cancer, pe raion sunt 8. Situația vădit să schimbă spre rău, se cere o atenție deosebită din partea lucrătorilor medicali.

O altă problemă să referă la starea sănătății locuitorilor satelor din zona de stepă. Trezește îngrijorare că cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu cancer au fost înregistrate în satele Feștelița, Ermoclia, Volintiri, Ștefănești, Brezoaia, Semionovca, Marianca de Jos. Totodată cea mai înaltă mortalitate se înregistrează în localităţile Ștefănești, Marianca, Volintiri, Brezoaia, Semionovca, Copceac, inclusiv în vârsta aptă de muncă – Copceac, Feștelița, Marianca, Ermoclia, Ștefănești. Astfel, este necesar de făcut un studiu pentru a stabili factorii care afectează sănătatea populația și a găsi căile de prevenție a îmbolnăvirilor. Pentru informare: în anii 80-90 ai secolului trecut la populația din s. Copceac care se află la o distanță mică de la un poligon militar din Ucraina a fost depistat cel mai înalt nivel de cancer al glandei tiroide. Ce se întâmplă astăzi?

În runda dezbaterilor pe marginea raportului au fost puse în discuție mai multe probleme. Medicii sunt îngrijorați că activitatea de prevenție, din cauza suprasolicitării la primirea bolnavilor, lasă mult de dorit. Populația nu are grijă de propria sănătate, neglijează controalele profilactice. Deseori rețeta prescrisă pacientului rămâne nerealizată, deoarece oamenii n-au bani pentru procurarea medicamentelor. Au fost discutate relațiile medic-pacient, cauzele conflictelor. Dna Tatiana Nicolenco a punctat că ministerul de resort „nu aude” propunerile care vin din teritoriu cât de oportune n-ar fi fost ele.

Dl Anatol Nițelea în luarea sa de cuvânt a menționat că există două probleme majore: lipsa de cadre medicale și finanțarea sistemului de medicină. Începând cu 1 aprilie salariile vor fi majorate la toate categoriile de lucrători medicali, a menționat reprezentantul CNAM. În condiții când lipsa cadrelor medicale devine o adevărată catastrofă, totuși se îndeplinește un volumul mare de lucru, este meritul colectivului centrului de sănătate, a accentuat dl Nițelea. Deoarece nivelul de acoperire cu polițele de asigurare medicală obligatorie în raionul Ștefan Vodă constituie 63 de procente, este necesar de informat populația despre posibilitatea de a procura polița cu scutire de 50, 75 de procente de la prețul inițial.

Dl Vladimir Baligari din numele conducerii raionului și a Consiliului raional a mulțumit colectivului Centrului de sănătate Ștefan Vodă pentru activitatea în condiții deloc ușoare. Toate problemele expuse vor fi analizate și prioritizate. Fondatorul va acorda susținere financiară domeniului sănătății, în măsura posibilităților existente, deoarece bugetul raional este mic în comparație cu toate necesitățile existente, a atras atenția vicepreședinte raionului. Conducerea raionului va depune eforturi pentru depista surse alternative de finanțare, în primul rând a proiectelor elaborate. Conlucrare reciprocă, efort comun, înlăturarea neajunsurilor și lacunelor în activitate este unica cale spre realizări frumoase în orice activitate, a conchis dl Baligari.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”

Mai multe informații despre activitatea Centrului de sănătate Ștefan Vodă – în raportul PowerPoint. Diagrame indicii 2020  (bifați pentru a deschide prezentarea)