Noutăți

Ziua Poliției Naționale consemnată la Ștefan Vodă

La 18 decembrie curent, când în toată țara este consemnată Ziua Poliției Naționale, la Ștefan Vodă, în sala de festivități a școlii de arte „M. Bieșu”, a avut loc adunarea festivă a angajaților Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă. Tradițional, în această zi de sărbătoare alături de polițiști au fost veteranii muncii polițienești, conducerea raionului, colegii din alte servicii de forță, primarii localităților.

Fanfara școlii de arte condusă de către dl Igor Dumitrașco a adus sărbătorii un iz și farmec aparte fascinând pe cei prezenți în sală prin măiestria sa. Dra Lia Banari, prezentatoarea solemnității, a adresat celor care au contribuit la dezvoltarea Republicii Moldova ca stat de drept şi au făcut faţă provocărilor timpului, manifestând fidelitate şi credinţă la apărarea valorilor supreme – suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a ţării – cele mai frumoase urări de bine.

Cu un frumos mesaj de felicitare a venit în fața colegilor dl Andrei Trofimov, comisarul șef al Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, exprimând recunoștința profundă pentru responsabilitate, profesionalism și înalt devotament civic în îndeplinirea obligațiunilor de serviciu.

Dl Vasile Maxim, președintele raionului, a dat o apreciere înaltă a activității Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, mulțumind polițiștilor care zi de zi riscând uneori cu viața se află la straja ordinii publice și a securității vieții cetățenilor. Președintele raionului a asigurat că conducerea raionului, cunoscând problemele cu care se confruntă Inspectoratul de poliție, va contribui la soluționarea lor. Dl Ion Țurcan, secretarul Consiliului raional, a dat citirii dispoziția președintelui raionului cu privire la decernarea Diplomei de gratitudine a Consiliului raional pentru înalt profesionalism, perseverență, responsabilitate și contribuție substanțială la promovarea politicii de stat în domeniul afacerilor interne. Astfel, au fost decernați Ion Arșer, comisar principal, șef al secției coordonare operativă; Andrei Grigoriev, comisar, șef adjunct al secției urmărire penală, inspector principal; Vitalie Luca, comisar, șef adjunct al secției securitate publică; Ion Zagoreț, comisar, șef al sectorului de poliție nr. 2 (Olănești); Victor Stati, comisar, ofițer de investigații al biroului crime grave al serviciului poliției criminale al secției investigații infracțiuni a IP Ștefan Vodă.

Au felicitat polițiștii dorindu-le sănătate, prosperitate, realizări importante la straja ordinii publice dl Vladislav Guzic, procurorul raionului, dl Ruslan Galușca, șeful Direcției Regionale Est a Poliției de Frontieră, dl Sergiu Dodonov, președintele organizației raionale a veteranilor MAI. Dl Vladislav Cociu, președintele asociației raionale a primarilor, primar de Ștefan Vodă, din numele tuturor colegilor a mulțumit polițiștilor pentru munca lor atât de necesară și importantă pentru comunitatea raională, pentru conlucrarea cu APL și a adus în dar colaboratorilor poliției orășenești o mașină de cafea.

Sărbătoriții au avut parte și de cadouri muzicale din partea corului veteranilor condus de dl Petru Bulai și de o mare surpriză – evoluarea în scenă a soliștilor Teatrului Național de Operă și Balet Sergiu Pungă și Victoria Golovco.

Pentru rezultatele obținute în anul 2019, pentru dedicație și profesionalism, polițiștii au primit distincții și diplome de onoare din partea Inspectoratului General de Poliție.

Astfel, angajații Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă au avut parte de o sărbătoare frumoasă plină de calde felicitări și urări de bine, de surprize muzicale. În semn de deosebit respect pentru organizarea și prezentarea festivității dl Trofimov a înmânat un buchet drei Lia Banari, angajatei Consiliului raional Ștefan Vodă.