Noutăți

18 DECEMBRIE – ZIUA POLIŢIEI

Printre sărbătorile profesionale nu sunt multe cu o zi exact stabilită. Ziua Poliţiei este una din excepţii, sărbătoarea consemnându-se totdeauna la 18 decembrie, ziua fondării acestei importante structuri pentru orice stat. Este, dacă vreţi, şi un însemn care denotă respectul statului şi cetăţenilor săi faţă de poliţie. Vreau să vă asigur că am şi eu tot respectul pentru efectivul Inspectoratului de poliţie Ştefan-Vodă. Este un respect care vine din cunoaşterea realităţilor în care activează acest colectiv.

Activitatea obştească anterioară în calitate de consilier raional de câteva legislaturi, actuala funcţie de preşedinte de raion îmi oferă destulă informaţie, cunoştinţe pentru a aprecia la justa valoare activitatea actuală a inspectoratului nostru de poliţie. Am motive pentru a afirma că această activitate este în permanentă creştere, evoluţie. Nu spun numaidecât că ea este totdeauna cu indici spectaculoşi. Dar trebuie să fim realişti şi să înţelegem că succesele şi problemele cu care se confruntă poliţia vin din realităţile şi problemele vieţii noastre – ale societăţii în ansamblu şi ale unor persoane cu grad diferit de responsabilitate faţă de legile ţării. Este bine să se înţeleagă un lucru simplu: poliţia nu-şi face sie probleme – ele vin din activităţile infracţionale ale unor persoane cu anumite predispoziţii.

Apreciez modul cum inspectoratul nostru de poliţie implementează forme noi de lucru în activitatea sa. Cunoscând responsabilitatea şi maturitatea conducerii Inspectoratului de poliţie Ştefan-Vodă, îmi exprim speranţa că efectivul va merge şi în continuare pe cale ascendentă. O să aveţi toată susţinerea noastră în acest sens.

Vin către efectivul inspectoratului cu aprecieri respectuoase pentru munca depusă şi cu felicitări sincere cu prilejul Zilei Poliţiei. Succese noi, vă doresc, sănătate, bucurii în activitatea d-voastră specifică şi atât de necesară oamenilor!

Cu profund respect,

                                       Nicolae MOLOZEA,

președintele raionului Ștefan Vodă