Comunicate Noutăți

16 proiecte de dezvoltare locală vor fi finanțate din FDRL

Au fost publicate rezultatele Concursului de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală ,,Satul European”.
După cum s-a informat anterior, din raionul Ștefan Vodă 17 autorități publice au depus 21 de proiecte de dezvoltare locală.
Conform rezultatelor, 16 proiecte au fost selectate pentru a fi finanțate din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională şi Locală:

 • Ermoclia – Extinderea rețelelor de apeduct și renovarea a doua sonde arteziene existente
 • Volintiri – Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă
 • Carahasani – Renovarea rețelei de iluminat public
 • Copceac – Restabilirea și modernizarea sistemului de iluminat stradal
 • Ștefănești – Reconstrucția acoperișului a instituției de educație timpurie „Ghiocel”
 • Feștelița – Renovarea/reabilitarea infrastructurii educaționale și dotarea cu echipamente, utilaje și mobilier a IP Gimnaziul „Vasile Moga”
 • Antonești – Reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituției educației timpurii
 • or. Ștefan Vodă – Renovarea și eficientizarea energetică a clădirii Centrului administrativ multifuncțional
 • Răscăieți  – Dotarea cu mobilier modern a instituției de educație timpurie „Andrieș”
 • Căplani – Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 200 kW
 • Crocmaz – Înființarea și amenajarea zonei de agrement
 • Slobozia – Construcția ministadionului,
 • Cioburciu – Dezvoltarea Complexului sportiv multifuncțional
 • Purcari -Revitalizarea satului: amenajarea spațiului public
 • Popeasca – Reparația interioară a încăperilor Căminului cultural
 • Olănești -Reconstrucția acoperișului Casei de cultură.

Conducerea raionului apreciază munca şi efortul depus al primarilor, precum şi a celor implicați la elaborarea proiectelor.
Felicitări şi realizări în continuare!