Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

 1. Serviciul Fiscal de Stat anunță: 2 mai 2019 este termenul limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice!

Serviciul Fiscal de Stat dă start campaniei de informare a cetățenilor cu referire la termenul limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice.

    Astfel, pentru persoanele fizice cetățeni termenul limită de depunere a declarației este data de 2 mai 2019.

    De menționat, că pentru anul 2018, declarația va fi depusă pentru două perioade distincte ale anului:

     – prima etapă: 1 ianuarie – 30 septembrie 2018;

     – a doua etapă: 1 octombrie – 31 decembrie 2018.

    Sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, distinct pentru etapa I și etapa II a anului 2018 , următoarele categorii de contribuabili:

 1. a) persoanele fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II- a perioadei fiscale 2018.
 2. b) persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget.

    Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

 • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de la calculator sau telefon mobil (pentru deținătorii de semnătură electronică sau mobilă);
 • pe suport de hârtie, la orice direcție deservire fiscală în baza actului de identitate sau prin sistemul „Declarație rapidă”;
 • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul declarației printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește.

   Pentru perioada limită de depunere a declarației pentru persoanele fizice, orarul de muncă al direcțiilor de deservire fiscală a fost modificat după cum urmează:

 • 20-21 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă – duminică);
 • 22-26 aprilie 2019 – 08:00-19:00;
 • 27 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă);
 • 30 aprilie 2019 – 08:00-17:00;
 • 1 mai 2019 – 09:00-15:00;
 • 2 mai 2019- 08:00-19:00.

        Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al SFS 0 8000 15 25 – apel gratuit.

 1. Lista agenților economici obligați să utilizeze „e-Factura”

  Serviciul Fiscal de Stat a aprobat ordinul în care este stipulată lista agenților economici obligați să utilizeze factura fiscală electronică „e-Factura”.

     Ordinul SFS nr. 124 din 15 martie 2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică „e-Factura” (în continuare-Listă), a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 101-107 din 22 martie 2019, și poate fi vizualizat accesând linkul http://www.sfs.md/Ordine_IFPS.aspx?file=12321 .

     Lista aprobată este disponibilă și pe pagina web a SFS www.sfs.md, la compartimentul „Contribuabili”, categoria „Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.

    Totodată, informația despre Lista contribuabililor care sunt obligați să utilizeze factura fiscală electronică „e-Factura” a fost transmisă tuturor plătitorilor TVA prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Diseminare mesaje”.

    Prevederile Ordinului intră în vigoare din data de 01.04.2019. În termen de 3 zile calendaristice din data intrării în vigoare, contribuabilii incluși în Listă sunt obligați să utilizeze exclusiv facturi fiscale electronice generate din Sistemul Informațional „e-Factura”, pentru tranzacțiile documentate.

    NOTĂ: În conformitate cu art. 117 alin. (11) din Codul fiscal „Subiectul impozabil inclus în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura), aprobată de Serviciul Fiscal de Stat, la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul țării, este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică, eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”. Potrivit prevederilor art. 102 alin. (18) din Codul fiscal, „În cazul procurării de pe teritoriul țării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligați să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat”.

III. ATENȚIE: contribuabilii care doresc să-și verifice existența obligației de achitare a impozitului pe venit o pot face urmărind câțiva pași!

Serviciul Fiscal de Stat ține să reitereze contribuabililor persoane fizice care doresc să își verifice existența obligației de achitare a impozitului pe venit o pot face urmând accesând portalul https://mpay.gov.md/ sau portalul https://servicii.fisc.md/ (serviciul SIA „Contul curent al contribuabilului” sau SIA „Verificarea obligațiunii fiscale”).

     Pentru verificarea plății impozitului pe venit pe portalul https://servicii.fisc.md/ este necesar de urmat:

    Pasul 1: accesați portalul https://servicii.fisc.md/

    Pasul 2: efectuați autentificarea pe portal prin accesarea butonului „Autentificare”

    Pasul 3: accesați butonul „Autentificare M-Pass”

    Pasul 4: selectați modalitatea de autentificare

    Pasul 5: accesați serviciul SIA „Contul curent al contribuabilului” sau SIA „Verificarea obligațiunii fiscale”

   Pentru verificarea plății impozitului pe venit pe portalul https://mpay.gov.md/ urmați:

    Pasul 1: accesați portalul https://mpay.gov.md/

    Pasul 2: accesați rubrica „Alege serviciul”

    Pasul 3: accesați rubrica „Impozitul pe venit”

    Pasul 4: completați la secțiunea „Declarație nr./IDNP” IDNP-ul Dvs. personal și introduceți codul de verificare din imagine, aplicați bifa pentru Termeni și Condiții

   Pasul 5: accesați butonul „Caută declarație nr./IDNP”

   Pasul 6: pe ecran vor apărea datele despre nota de plată, iar Dvs. puteți alege prin a descărca nota de plată sau de a achita impozitul on-line. De menționat că existența obligației de achitare a impozitului pe venit prin MPay va putea fi verificată doar după prezentarea Declarației pe venit.

   NOTĂ: Termenul limită pentru depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice este 2 mai 2019. 

Sursa:  www.sfs.md .

 

Şef  interimar  Direcţie                                              Galina VEREBCEANU