Noutăți

Rezultate și sarcini

Conform graficului s-a desfășurat ședința de dare de seamă     privind activitatea  de serviciu a Secției Situații Excepționale  Ştefan Vodă pentru anul 2018 în domeniul apărării împotriva incendiilor şi tactici de intervenţie.

La întrunire a participat conducerea raionului Ștefan Vodă, șeful adjunct al Oficiului teritorial Căușeni a Cancelariei de Stat. Colaboratorii secției situații excepționale au prezentat raportul cu indicatori obținuți pe parcursul anului 2018 și au trasat sarcinile pentru 2019. Astfel conform raportului prezentat menționăm:

Raionul Ştefan Vodă este deservit de către SSE Ştefan Vodă, care este dislocată pe adresa: or. Ştefan Vodă str.Industrială nr.45, în subordinea căruia sunt:

 • Şeful Secţiei SE – 1 ofiţer;
 • Serviciul Apărării Împotriva Incendiilor – 3 ofiţeri;
 •  Serviciul Protecţiei Civile – 2 ofiţeri;
 • Unitatea de salvatori şi pompieri –18 – efectiv de trupă.

În total SSE Ştefan Vodă – 24 persoane (inclusiv 6 ofiţeri, 18 efectiv de trupă).

Pe teritoriul raionului sunt:

La baza USP a Ştefan Vodă este un post de protecţie contra gaz-fum care dispune de 8 aparate de tip AAC – 2 (necesită casare) şi 10 aparate de tip MSA Air Mask (7 butelii rezervă).

 

Serviciul de salvatori şi pompieri este organizat în două aspecte, şi anume:

 1. Serviciul de salvatori şi pomopieri atestat dislocat în Unitatea de salvatori şi pompieri a SSE Ştefan Vodă cu următoarea tehnică de intervenţie: ACI – 40 „Maz”, ACI-40 ,,Volvo”, ACI – 50 MAN TGM 18.240, ZIL – 131 cu tracţiune sporită pentru tractări şi automobilul de stat major Mitsubishi L200 4×4.
 2. La fel în 5 localităţi este organizat serviciul de salvatori şi pompieri teritorial, şi anume:
 • Crocmaz: autospecială Zil – 130 ACI 40 unde activează zilnic 1 persoană;
 • Căplani: autospecială Zil – 130 ACI 40 unde activează zilnic 1 persoană;
 • Volintiri: autospecială Gaz – 66 ACI 30 unde activează zilnic 1 persoană;
 • Talmaza: autospecială ZIL – 130 ACI 40 unde activează zilnic 1 persoană;
 • Carahasani: autospecială ZIL – 130 ACI 40 unde activează zilnic 1 persoană.

 

Pe teritoriul raionului Ştefan Vodă sunt amplasate 25 întreprinderi în procesul tehnologic a cărora se folosesc substanţe puternic toxice şi explozibile

Pe parcursul anului 2018 USP a SSE Ştefan Vodă a efectuat 180 intervenţii: deplasări la incendii – 33; gunoi – 36; iarbă uscată – 62; mirişte – 6; control de informaţie – 13; deblocare de uşi – 11; retur din drum – 10; instrucţiuni şi aplicaţii – 17, altele – 9, iar suma bunuri materiale salvate constituie – 2 mil. 653 mii lei.

În scopul prevenirii încendii în localităţile raionului Ştefan Vodă, prevenirii cazurilor de deces şi îmbunătăţirii situaţiei antiincendiare în întregime de către angajaţii serviciului apărării împotriva incendiilor a Secţiei Situaţii Excepţionale Ştefan Vodă au fost întreprinse următoarele măsuri de profilaxie, după cum urmează:

 • au fost efectuate verificări în domeniul apărării împotriva incendiilor în localităţile unde sau produs incendii cu implicarea efectivului de trupă, angajaţii IP Ştefan Vodă, angajaţii Societăţii Antiincendiare Ştefan Vodă, asistenţii sociali din cadrul APL, angajaţii „Gaz Natural Fenosa”, lucrătorii SA „Ştefan Vodă Gaz” şi SRL „Rotalin Gaz”, cu efectuarea verificărilor sobelor şi canalelor de evacuare a fumului, aparatelor electrocasnice, arogazelor, aparatelor termogeneratoare, reţelelor electrice cu efectuarea instructajului şi înmînarea prescripţiilor tip în număr total de 1550;
 • au fost înmînate 850pliantecu reguli specifice de apărare împotriva incendiilor în locurile publice şi agreament;
 • au fost publicat 33 articole în ziarul raional „Prier-Info, cu descrierea incendiilor de proporţii produse, analiza cauzelor de izbucnire a incendiilor, familiarizarea populaţiei cu regulile de apărare împotriva incendiilor;
 • au fost desfăşurate 44 şedinţe de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor la obiective, în instituţiile de învăţămînt şi preşcolare din teritoriul deservit;
 • au fost instruite 5319 persoane privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi acţiunile lor în caz de izbucnire a eventualului incendiu.

Reieşind din indicii obţinuţi de către angajaţii Serviciului Apărării Împotriva Incendiilor a SSE Ştefan Vodă se apreciază satisfăcător activitatea fiecărui angajat.

Pe parcursul anului 2018 de către colaboratorii OSSMCI al r-lui Ştefan Vodă au efectuat măsurile în domeniul activităţii normative în construcţii, după cum urmează:

 • participarea în cadrul a 2 comisii de recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală a construcţiilor şi instalaţiilor;
 • eliberată 14 scrisori privind vizarea compartimentului de proiect;
 • prestate servicii cu plată – 14 (4706 lei).

 

În 5 localităţi este organizat serviciul teritorial de salvatori şi pompieri şi anume:

 1. Crocmaz autospecială Zil – 130 ACI 40; s.Căplani autospecială Zil – 130 ACI 40; s. Talmaza – autospecială ZIL – 130 ACI 40; s. Carahasani – autospecială ZIL – 130 ACI 40; s. Volintiri – autospecială Gaz – 66 AC 30.

Totodată în perioada anului 2018 au fost desfășurate şedinţe de instruire cu angajaţii PSPT în domeniul tacticii de intervenţie.

 1. Sarcini şi propuneri în domeniul apărării împotriva incendiilor

pentru anul 2019

 • Prevenirea şi stingerea incendiilor la obiective şi în localităţi.
 • Instruirea permanentă a efectivului cu desfăşurarea şedinţelor de instruire teoretice şi practice.
 • Minimalizarea riscului de producere a incendiilor în sectorul locativ prin instalarea detectoarelor autonome de incendiu la persoanele din grupurile de risc din fiecare localitate a raionului Ştefan Vodă.
 • Asigurarea tehnicii securităţii şi protecţiei muncii a efectivului.
 • Executarea acţiunilor privind informarea populaţiei cu regulile de apărare împotriva incendiilor conform ordinile şi dispoziţiile sezoniere ale IGSU, şi anume:
 • Sezonul rece în sectorul locativ;
 • Primăvară-vară în sectorul locativ;
 • În perioada Sărbătorilor de Paşti;
 • În perioada estivală;
 • În perioada desfăşurării Campaniei de recoltare a cerealelor;
 • În perioada pregătirii instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar.
  • Conlucrarea cu sursele mass-media privind informarea populaţiei despre regulile de apărare împotriva incendiilor în diferite sezoane ale anului.
  • A organiza desfăşurarea aplicaţiilor şi instrucţiunilor tactice de specialitate, perfecţionarea planurilor şi fişelor operative ale activităţii de stingere a incendiilor.
  • Pentru activitatea la nivel corespunzător al SPGF a USP a SSE Ştefan Vodă de efectuat controlul strict al stării aparatelor izolante cu îndeplinirea documentaţiei respective a postului SPGF.
  • De asemnea a conlucra cu organizaţiile nonguvernamentale privind îmbunătăţirea bazei tehnico – materiale a USP a SSE Ştefan Vodă.
  • Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a efectivului prin demararea proiectului de construire a noului sediu a Unităţii de salvatori şi pompieri din or. Ştefan Vodă.
  • Pregătirea echipei de sportivi pentru participarea la Campionatul în memoria salvatorilor şi pompierilor căzuţi la datorie şi ocuparea locurilor de frunte.
 1. Organizarea serviciului, pregătirii şi intervenţiei la incendii:

Lucrul în domeniul dat a fost efectuat în corespundere cu planul tematic a pregătirii speciale şi de luptă pe anul 2018. Pe parcursul anului au fost petrecute 85 şedinţe cu efectivul gărzilor şi 28 cu corpul de comandă. La finele anului 2018 a fost petrecut colocviu cu toţi colaboratorii la posedarea cunoştinţelor teoretice şi practice la următoare compartimente: pregătirea generală, pregătirea specială, tehnica securităţii, în domeniul SPGF şi pregătirea fizică, totodată cu conducătorii auto la Regulile de circulaţie rutieră. Rezultatul colocviului a arătat că nivelul de pregătirii efectivului USP a SSE Ştefan Vodă este „Bine”:

 • Pregătirea generală – 7;
 • Pregătirea specială – 7;
 • SPGF – 7;
 • Tehnica securităţii – 8;
 • Pregătirea fizică – 8,25;
 • Nota generală – 7,45.

 

 1. Planurile şi fişele operative

Pe parcursul anului 2018 au fost prelucrate 13 planuri, 16 fişe operative de stingerea incendiilor la obiecte şi 25 fişe operative pentru stingerea incendiilor în localităţile rurale care au fost întocmite în perioada anilor 2012-2015.

 

Planurile operative privind lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale (incendiului) sunt întocmite la următoarele obiective:

 1. Fabrica de producere a spirtului din or. Ştefan Vodă.
 2. Filiala „Union Fenosa” din or. Ştefan Vodă.
 3. Spitalul din or. Ştefan Vodă.
 4. Staţia de alimentare cu petrol „ LUCOIL MOLDOVA ” din or. Ştefan Vodă.
 5. Staţia de alimentare cu petrol „Tirex Petrol”.
 6. Şcoala de meserii din or. Ştefan Vodă.
 7. Fabrica de conserve sat.Olăneşti.
 8. Fabrica de vin Tudora.
 9. Fabrica de vin Purcari.
 10. Fabrica de vin „Lion Gri” s.Talmaza.
 11. Fabrica de vin Volintiri.
 12. SA „BazVinex” fabrica de vin Tudora.
 13. Fabrica de vin „Suvorov-Vin” s.Popeasca.

Fişe operativă privind lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale (incendiu):

 1. Liceul teoretic „Ştefan cel Mare” din or. Ştefan Vodă.
 2. Liceul teoretic rus „Dumitru Cantemir” din or. Ştefan Vodă.
 3. Clădirea primăriei din or. Ştefan Vodă.
 4. Clădirea Consiliului raional Ştefan Vodă.
 5. Casa de cultură a or. Ştefan Vodă.
 6. Încăperile de subsol a clădirilor locative.
 7. SAP „Tirex Petrol” s.Talmaza.
 8. SAP „Tirex Petrol” s.Olăneşti.
 9. SAP „Petrom” or.Ştefan Vodă.
 10. SAP „Petrom” s.Popeasca.
 11. SAP „Basa Petrol” s.Tudora.
 12. SAP-28 „RomPetrol” s.Olăneşti.
 13. SRL „Romaxan Petrol” or.Ştefan Vodă.
 14. SA „Moldtelecom” filiala Ştefan Vodă.
 15. SRL „Bavasco” frigider or.Ştefan Vodă.
 16. SRL „User Bergher” frigider s.Crocmaz.

 

Fişa operativă privind lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale (incendiului) pe localitate rurală:

 1. Antoneşti, s. Semionovca, s. Volintiri, s. Carahasani, s. Caplani, s. Copciac, s. Crocmaz, s. Olăneşti, s. Purcari, s.Viişoara, s. Palanca, s. Popeasca, s. Tudora, s. Talmaza, s. Feşteliţa, s. Cioburciu, s. Ermoclia, s. Răscăeţi, s.Răscăieţii-Noi, s. Slobozia, s. Brezoia, s. Alava, s.Serghei Lazo, s. Marianca de Jos, s. Ştefăneşti.

 

 1. Sursele de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor:

Pe teritoriul raionului sunt: hidranţi de incendiu  – 297; bazine antiincendiare – 63; iazuri – 105. Hidranţii de incendiu nominalizaţi au fost instalaţi pe parcursul anilor 2007-2018 în cadrul renovării sistemelor de amenajare cu apă potabilă a oraşului şi localităţilor. În timpul de faţă toţi hidranţii sunt în stare de lucru cu excepţia a 12 hidranţi care sunt defectaţi, ultima încercare a lor a avut loc în luna octombrie 2018 cu întocmirea actelor corespunzătoare.

 

 1. Aplicaţii tactice privind stingerea incendiilor la obiective economice:

În anul 2018 au fost planificate  instrucţiuni şi aplicaţii tactice de specialitate la 17 obiective: – Complexul de clădiri a ÎS „ApeleMoldovei”, or. ŞtefanVodă; Primăria Ştefan Vodă; IP Ştefan Vodă; SA „Ştefan Vodă Gaz”; RED „Iunion Fenosa”; Spitalul raional; filiala SA „Moldtelecom”; Liceul Teoretic „ŞtefanVodă”; Gimnaziul „D. Cantemir”; şcoala primară; şcoala profesională; casa de cultură; Grădiniţă nr.2; grădiniţă nr.3; fabrica de croitorie; SAC „Lucoil Moldova”.

 

 1. Serviciul SPGF:

În USP Ştefan Vodă este un post de protecţie contra gaz-fum care dispune de 8 aparate de tip AAC – 2(necesită casare) şi 10 aparate de tip MSA Air Mask (7 butelii rezervă). Toate aparatele au trecut controlul metrologic a buteliilor.

Lecţiile teoretice cu efectivul pompierilor în domeniul SPGF în SSE Ştefan Vodă, pe parcursul anului 2017 au fost petrecute cu protectori:

 • 20 şedinţe cu durata totală de 600 minute în camera cu fum;
 • 42 şedinţe cu durata totală de 1260 minute la aer liber.

Pe parcursul anului curent aparatele cu aer comprimat la stingerea incendiilor au fost folosite de 2 ori cu timpul total de folosire – 40 minute.

Utilaj tehnic: ferestrău mecanic – 3 unităţi; generator electric – 4 unităţi; motopompă – 3 unităţi; furtunuri: cu diametrul 51 mm – 340 metri, cu diametrul 66 mm – 540 metri, cu diametrul 77 mm – 140 metri, cu diametrul 32 mm – 80 metri, furtun de aspiraţie cu diametru 77 mm – 5 buc. (20 m) şi cu diametrul 125 mm – 2 bucăţi (8m).

Toate furtunurile au paşapoarte tehnice de evidenţă, la fel conform obligaţiunilor funcţionale şeful echipei de intervenţie nr.3 a USP efectuează evidenţa lucrului, reparaţia şi testarea furtunurilor.

 

 1. Lucrul de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă

şi tehnicii securităţii:

În domeniul îndeplinirii planului de îmbunătăţire a condiţiilor protecţiei muncii şi tehnicii securităţii au fost întreprinse următoare măsuri:

 1. a fost amenajată instrarea în garaj pentru autospeciala de intervenţie ACI 50 MAN TGM 18.240;
 2. a fost înlocuit termogeneratorul din cazangeria USP;
 3. a fost efectuată reparaţia curentă în camera de odihnă a pompierilor;
 4. au fost efectuate lucrări sezoniere de salubrizare şi igenizare a teritoriului.

 

 1. Organizarea activităţilor sportive:
Baza sportivă a USP Ştefan Vodă este constituită din turnul de instruire, pista de 100 m cu obstacole. Pe parcursul anului 2018 colaboratorii echipelor de intervenţie a USP a SSE Ştefan Vodă au participat la competiţiile republicane la sportul aplicativ al salvatorilor şi pompierilor care sa desfăşurat în mun.Chişinău în memoria colaboratorilor căzuţi la datorie ocupînd locul IV. Totodată reprezentanţii SSE Ştefan Vodă au participat la competiţiile de volei, fotbal, ridicarea greutăţilor, şah, ş.a.
 Lucrul de profilaxie în mass-media

            În perioada anului curent de către colaboratorii SAÎI a SSE Ştefan Vodă în scopul familiarizării cunoştinţelor în domeniul apărării împotriva incendiilor, în ziarul raional „Prier-info” din or.Ştefan Vodă au fost publicate 33 articole, petrecute 64 şedinţe de instruire în instituţiile de învăţămînt şi preşcolare amplasate pe teritoriul deservit de către SSE Ştefan Vodă, totdată pe parcursul activităţii au fost instruite 5319 persoane.

A fost organizat şi desfăşurat pe teritoriul raionului Ştefan Vodă concursul de creaţie a copiilor în domeniul apărării împotriva incendiilor cu tematica: „Prevenirea şi stingerea incendiilor în viziunea copiilor”. Învingătorii au fost decernaţi cu diplome de onoare şi cadouri de preţ.

 

 

 1. Posturile teritoriale de salvatori şi pompieri

În raionul Ştefan Vodă activează 5 posturi teritoriale de salvatori şi pompieri după cum urmează:

 1. PSPT s.Volintiri
 2. PSPT s.Talmaza
 3. PSPT s.Crocmaz
 4. PSPT s.Căplani
 5. PSPT s. Carahasani

 

Acestea au interveniturmătoarelecazuridupă cum urmează:

 1. PSPT Talmaza – 17 (sectorul locativ-9, vegetaţieuscată- 5, gunoi – 2), 2017- 10;
 2. PSPT Crocmaz – 6( vegetaţie uscată-4, gunoi-2), 2017- 7;
 3. PSPT Volintiri -7(sector locativ – 1, vegetaţie uscată-6), 2017- 3;
 4. PSPT Carahasani – 9(sector locative – 1, vegetaţie uscată-4, gunoi -4), 2017- 3;
 5. PSPT Căplani – 1 (vegetaţieuscată), 2017- 1;

Din totalul de 180 intervenţii realizate de către SSE ŞtefanVodă pe teritoriul  r-luiŞtefanVodă, 40 intervenţii au fost efectuate de către posturile teritoriale, ceea ceconstituie 22,47 % eficacitate.

 

Posturile teritoriale menţionate deserves următoarele localităţi:

 • PSPT Talmaza – sateleTalmaza şi Cioburciu;
 • PSPT Crocmaz– satele Crocmaz, Olăneşti, Tudora şi Palanca;
 • PSPT Volintiri– sateleVolintiri şi Ştefăneşti;
 • PSPT Carahasani – satele Carahasani şi Antoneşti;

–    PSPT Căplani – satul Căplani.

Reieşind din numărul populaţiei, posturile menţionate acordă servicii promte după cum urmează:

 • PSPT Talmaza – Talmaza – 6341 şi Cioburciu – 2573, în total 8914 locuitori;
 • PSPT Crocmaz– Crocmaz – 2629, Olăneşti – 4456, Tudora – 1767 şi Palanca – 1708, în total 10560 locuitori;
 • PSPT Volintiri– Volintiri – 3268 şi Ştefăneşti 1084, în total 4352;
 • PSPT Carahasani – Carahasani – 2463 şiAntoneşti – 2542, în total 5005 locuitori;

–    PSPT Căplani – Căplani – 3291 locuitori.