Noutăți

15 legitimații de model nou acordate veteranilor de război

La 1 august curent, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ștefan Vodă, a avut loc ceremonia de acordare a legitimațiilor de model nou veteranilor de război de pe Nistru și Afganistan. La eveniment au fost prezenți vicepreședinții raionului, dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, dl Ruslan Lupan, șef al secției administrativ-militare Ștefan Vodă.

Pentru informare: Guvernul Republicii Moldova a primit Hotărârea nr. 182 din 28.02.2018 „Cu privire la legitimațiile veteranilor de război” în scopul asigurării, evaluării numărului real de veterani de război, recunoașterea și atribuirea (reconfirmarea) statutului de veteran de război, realizării activității ce ține de schimbul legitimațiilor de model vechi cu cele de model nou. Schimbarea legitimațiilor se va realiza în perioada 1 aprilie 2018-31 decembrie 2020. Începând cu 1 ianuarie 2021 vor fi valabile doar legitimațiile de veteran de război de model nou.

Dl Vasile Gherman a adus la cunoștință că în raionul Ștefan Vodă la evidență sunt în total 734 de veterani de diferite categorii, inclusiv 582 de participanți în conflictul pentru apărare integrității și independenții R. Moldova, 142 – în războiul din Afganistan, 10 – în al II-lea război mondial. Conform procedurii stabilite prin HG nr. 182 din 28.02.2018, până în prezent la SAM Ștefan Vodă s-au adresat 60 de veterani de război de diferite categorii care au depus cereri pentru eliberarea legitimației de tip nou, au fost elaborate și eliberate 15 legitimații de tip nou, iar la 4 veterani Comisia pentru examinarea cererilor solicitanților legitimației de veteran a reîntors actele pentru examinare și completare.

Oficialii de rang raional prezenți la eveniment au felicitat participanții conflictului de pe Nistru cu reconfirmarea statutului de veteran de război, exprimând recunoștința celor care au luptat pentru integritatea și suveranitatea Republicii Moldova.