Noutăți

15 IANUARIE – ZIUA NAŢIONALĂ A CULTURII

Nicolae MOLOZEA,

președintele raionului

De câţiva ani în ţara noastră se consemnează Ziua Naţională a Culturii la 15 ianuarie – exact în ziua de naştere a marelui Mihai Eminescu. Şi asta este foarte semnificativ, pentru că geniul literar, cultural al lui M. Eminescu este picul, culmea spiritualităţii noastre. Sunt absolut convins că oamenii de cultură trebuie respectaţi şi trataţi într-un mod aparte, chiar dacă în plan material, s-o spunem deschis, încă nu reuşim s-o facem.

Raionul nostru a dat ţării un şir de personalităţi ale culturii fără seamăn – pe prima Cio-Cio-San din lume Maria Bieşu, pe cea mai mare actriţă dramatică a sec. XX din Moldova Ecaterina Malcoci, pe inegalabilul actor Spiru Haret – tustrei duşi în lumea celor drepţi, multe alte personalităţi notorii.

Afirm cu toată fermitatea că procesul cultural de acum din raionul nostru este activ, intens. Sunt peste 200 de persoane salarizate din domeniul culturii de la noi, care-şi onorează misiunea, avem 34 de colective-„model”. Dar câţi artişti amatori absolut dezinteresaţi şi-au legat viaţa de acest domeniu. În ultimii ani toate acţiunile de amploare, cu răsunet social şi de cultură au fost organizate doar cu forţele entuziaştilor din cultură. Şi ce acţiuni frumoase, emoţionante! Aici nu pot să nu menţionez rolul deosebit, atât în plan metodic, organizaţional, mobilizator al direcţiei cultură, tineret, sport şi turism. Apreciem şi efortul depus de colectivele celor două şcoli de arte – „M. Bieşu” din or. Ştefan-Vodă şi cea din Olăneşti – şi le acordăm şi sprijinul financiar necesar de aproape 5 mil. lei anual. Profitând de ocazie, vreau să asigur lucrătorii de cultură din raion că atât Consiliul raional, cât şi conducerea raionului va acorda şi pe viitor tot sprijinul necesar, inclusiv cel financiar.

Sincere şi respectuoase felicitări vă adresez, stimaţi lucrători, entuziaşti ai culturii, cu acest minunat prilej, dorindu-vă noi şi frumoase realizări în distinctul domeniu al culturii, spiritualităţii, sănătate, bucurii şi să aveţi permanent recunoştinţa şi admiraţia publicului pentru dăruirea d-voastră!