Noutăți

130 de persoane/familii vor beneficia de serviciul social nou

Conform deciziei nr. 2/6 din 8 mai 2020 al Consiliului raional Ștefan Vodă, a fost instituit Serviciul de alimentare socială în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei. Serviciul are drept ca scop susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii sociale acestora, în baza necesităților identificate.

În Regulament este stipulat modul de determinare a eligibilității pentru Serviciul de alimentare socială după care se va conduce asistentul social și comisia multidisciplinară selectând beneficiarii ai acestui serviciu. Este vorba de următoarele condiții: familia/persoana este în situație de dificultate, confirmată în baza rezultatelor evaluării necesităților de către echipa multidisciplinară, nu a beneficiat de Serviciul social de suport monetar sau de ajutor bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și nu se află în serviciul social de plasament de durată.

Reieșind din situația pandemică cu consecințele ei, prima ședință, organizatorică, a Comisiei pentru repartizarea coletelor alimentare în cadrul Serviciului de alimentare socială a avut loc la 9 decembrie curent.

Vladimir Baligari, președintele comisiei, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, a informat membrii comisiei despre  noul serviciu social și menirea lui, iar Tatiana Bostan, manager serviciu, șef adjunct DGASPF, a vorbit despre organizarea și funcționarea serviciului în baza Regulamentului  Serviciului de alimentare socială.

Reieșind din suma de care dispune la moment Serviciu (52 de mii lei), membrii comisiei au aprobat costul coletului alimentar (400 lei) și lista produselor agroalimentare (crupe, orez, ulei, zahar, paste făinoase, conserve din pește și carne, biscuiți etc.).

Astfel, pentru fiecare localitate a fost repartizat numărul de colete. În mod de urgență asistentul social împreună cu comisia multidisciplinară, acționând în conformitate cu instrucțiunile stipulate în regulament, vor selecta beneficiarii acestui serviciu, în total 130 de persoane/familii.

130 de colete pentru un raion întreg este extrem de puțin, însă asta-i situația – sursele pentru serviciu sunt acumulate din contul transferurilor obținute din plata suplementară obligatorie în mărimea de 0,1 la sută achitată la cumpărarea de către persoane fizice a valutei străine și a cecurilor de călătorie în valută străină.

Comisia se va mai întruni în ședință săptămâna viitoare pentru a examina documentele prezentate din localitățile raionului și a aproba listele beneficiarilor de colete alimentare.

Valentina GORNOSTALI, IP „PRIER”