Economie și Atragerea Investițiilor

14 apartamente au fost privatizate

La 14 decembrie a avut loc ședința comisiei raionale pentru privatizarea fondului de locuințe din raion. 11 membri ai comisiei în frunte cu președintele comisiei dl Nicolae Molozea au examinat 17 dosare – trei din Ștefan Vodă și 14 din s. Olănești.

Întrebați de ce n-au privatizat locuințele până acum solicitanții au numit practic două motive: starea financiară precară (privatizarea costă bani) și unele probleme familiale (plecări peste hotare, divorțuri etc.) care până la urmă au fost soluționate.

Comisia raională pentru privatizare a hotărât: a transmite în proprietatea privată 14 locuințe de stat în limitele normelor prevăzute de Legea privatizării fondului de locuințe și de a elibera 3 contracte de vânzare-cumpărare, primire-predare a locuințelor în proprietatea privată pe baza hotărârilor comisiilor de privatizare a fondului de locuințe adoptate anterior.

Pentru informarea cetățenilor: comisia raională pentru privatizarea fondului locativ se convoacă odată în jumătate de an, pe parcursul acestei perioade să acumulează cererile cetățenilor, se perfectează dosarele. Deși numărul apartamentelor neprivatizate este mic, cetățenii care doresc să privatizeze spațiul locativ trebuie să se grăbească să întreprindă măsurile necesare, altfel există pericolul de a pierde acest drept.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”