Noutăți

Au fost stabiliți bursierii Consiliului Raional

La 24 august curent, s-a întrunit în ședință membrii comisiei raionale pentru stabilirea candidaților la bursa Consiliului Raional. Consiliul Raional a alocat surse financiare pentru 15 burse a câte 200 lei lunar pentru elevii din ciclul gimnazial cu performanțe deosebite în studii și activitatea extrașcolară la nivel local, raional și republican și 10 a câte 300 lei pentru liceeni. Spre regret, nici în anul curent instituțiile de învățământ n-au depus destule dosare pentru elevi din ciclul gimnazial, astfel posibilitățile oferite n-au fost valorificate.

Fiecare dosar a fost analizat minuțios din punct de vedere a corespunderii Regulamentului cu privire la acordarea burselor Consiliului Raional. Certificatele care confirmă dreptul la bursa Consiliului Raional vor fi înmânate elevilor performanți de către reprezentanții Consiliului Raional la careul solemn din 3 septembrie.