Noutăți

11 locuințe ale locuitorilor raionului, privatizate

Recent a avut loc prima ședința din anul 2016 și a 25-lea după numărul general a comisiei pentru privatizare a fondului de locuinţe din raionul Ştefan Vodă. La ordinea de zi a fost pusă chestiunea privind examinarea cererilor depuse de către 11 cetăţeni pentru privatizarea locuinţelor. Ședința a prezidat dl Nicolae Molozea, președintele raionului și concomitent președintele comisiei pentru privatizare. Toți membri comisiei, 11 la număr, inclusiv primarii localităților, care dețin informația veridică despre situația reală a solicitanților, au fost prezenți la ședință.

După cum a precizat dna Lidia Grigoriev, secretarul comisiei, au rămas spre examinare cele mai complicate cazuri. Întrebați de președintele comisiei de ce locuințele n-au fost privatizate până în prezent, solicitanții au avut următoarele răspunsuri: din lipsa surselor financiare, din cauza plecării membrilor familiei peste hotarele țării, din motivul neînțelegerii între rudele apropiate, n-a permis acest lucru starea sănătății sau lipsa unor documente necesare.

Dat fiind faptul că toate dosarele prezentate datorită eforturilor depuse de către secretarul comisiei au fost completate conform cerințelor legii, comisia raională pentru privatizare a fondului de locuinţe a hotărât unanim de a transmite în proprietate privată, în conformitate cu art. 17 al Legii privatizării fondului de locuinţe, locuinţele de stat la 11 cetăţeni al Republicii Moldova.