Noutăți

1 februarie — Ziua Autonomiei Locale și a lucrătorului din administrația publică locală

Stimaţi colegi,

 dragi prieteni, lucrători ai Consiliului raional Ștefan Vodă, consilieri raionali, primari, viceprimari, consilieri locali şi toţi lucrătorii din domeniul admnistraţiei publice locale.


Țin să Vă adresez cele mai alese şi sincere felicitări cu prilejul Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală – sărbătoare, care, pentru prima dată în Republica Moldova, a fost marcată la 1 februarie 2013, plecând de la  faptul că descentralizarea şi consolidarea autonomiei locale constituie una din direcţiile strategice prioritare pentru dezvoltarea Republicii Moldova, raionului Ștefan Vodă.

Dumneavoastră întotdeauna aţi dat dovadă de abordări originale, aţi mobilizat resurse interne, aţi atras investiţii, aţi reuşit să creaţi parteneriate durabile, aţi cooperat cu organizaţiile neguvernamentale. Și astfel ați demonstrat că o bună guvernare este posibilă, că managementul strategic își are locul și la nivel local, că situaţia economică a comunităților din Moldova poate fi ameliorată.  Munca pe care o depuneţi pentru că misiunea pe care o aveţi este una grea, care vă expune la diverse provocări, şi acest lucru ne obligă să fim foarte obiectivi pentru ca să venim cu toată susţinerea necesară în soluţionarea problemelor care apar. 

Ziua Autonomiei Locale nu este una formală şi vine să răspundă la acel deziderat spre care aspirăm toţi noi – să asigurăm un stat cu un sistem funcţional

Acest eveniment nu reprezintă o simplă celebrare a unei zile profesionale, ci constituie o recunoaștere a eforturilor enorme, pe care noi toţi le întreprind zilnic și totodată este o victorie a noastră, comună, în bătălia de durată pe calea dobândirii unei autonomii reale a Administraţiei Publice Locale.

Cu înaltă considerațiune

Preşedintele raionului

Ștefan Vodă,

Vasile MAXIM