Noutăți

Training în domeniul folosirii durabile a resurselor naturale în contextul planificării utilizării terenurilor

  • Proiectul PNUD Moldova, Biodiversitate Moldova a organizat pentru autoritățile publice locale din Ștefan Vodă, un training în domeniul folosirii durabile a resurselor naturale în contextul planificării utilizării terenurilor.
  • În cadrul acesteia, experții proiectului au vorbit despre:
  • – Considerarea profitului obținut din pășuni: o abordare rotativă de pășunat pentru a obține beneficii (economice, sociale și de mediu);
  • – Implementarea unei politici de planificare integrată a spațiului care să ia în considerare abordarea și conectivitatea biodiversității / ecosistemului – coordonarea între sectoare și proprietarii de terenuri la nivel local;
  • – Aplicarea practicilor silvo-pastorale: oportunități de îmbunătățire a pășunilor acoperite cu vegetație lemnoasă / arbusti;
  • – Îmbunătățirea conservării biodiversității în zonele pilot: o abordare de gestionare a habitatelor pentru protejarea și restabilirea populațiilor de specii, inclusiv pașaportul pentru specii / habitate;
  • Monitorizarea speciilor și a ecosistemelor protejate la nivel local – în zonele protejate și în afara ariilor protejate, trainer.
  • În cadrul trainingului a avut loc și o vizită în teren în localitățile Talmaza, Copceac, Ștefan Vodă, unde au fost prezentate rezultatele obținue în cadrul proiectului
  • Sursa: Biodiversitate Moldova