Relații funciare și cadastru

Organigrama SRFC

 

Nr.d/o Numele, prenumele Funcţia ocupată Telefon de contact
1. Deriughin Iurie Şef Serviciului relaţii funciare şi cadastru 0-242-2-23-45
2. Specialict principal 0-242-2-23-45