Agricultură și Alimentație

Lista colaboratorilor direcţiei agricultură şi alimentaţie

Funcţia Numele, prenumele Num.telefon
serviciu mobil
Şeful direcţiei Cuclenco Mircea  2-53-07 069362527
Specialist principal Osipov Valerii 2-53-06 068270032
Specialist principal Carauş Vera 2-53-05 068747677
Specialist superior Cernean Gheorghe 2-53-06 079234395
Specialist superior Rusu Diana 2-53-05 069400569
Specialist Danuţa Vitalie 2-25-77 068504739