Educație

Lista angajaților direcției generale educație Ștefan Vodă

Lista angajaților Direcției Generale Educație Ștefan Vodă

Nr. Numele, Prenumele Funcția Nr. de telefon

(serviciu)

Aparat

1. Burduja Raisa Șef DGE Ștefan Vodă 0242-2-52-92
2. Iuraș Galina Șef –adjunct DGE Ștefan Vodă 0242-2-51-49
3. Maxim Antonina Specialist principal 0242-2-43-98
4. Vorfolomei Veronica Specialist principal 0242-2-27-81
5. Zadorojnîi Simion Specialist principal 0242-2-24-13
6. Ciobanu Ina Inginer TIC 0242-2-43-98
7. Moscalu Marina Secretar 0242-2-43-98
8. Vacant Specialist superior 0242-2-24-13
9. Vacant Șef Secție Politici Educaționale și Management 0242-2-24-13

Centrul metodic

10. Sînchetru Valentina Șefa Centrului Metodic 0242-2-24-00
11. Tudorean Emilia Specialist principal, metodist învățământ primar 0242-2-24-13
12. Pînzari Zinaida Specialist coordonator, Metodist 0242-2-27-81
13. Vacant Metodist coordonator 0242-2-70-80
14. Chioru Natalia Specialist principal, metodist învățământ preșcolar 0242-2-24-00
15. Guzgan Svetlana Specialist principal, metodist 0242-2-24-00

Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP)

16. Iapără Liudmila Șef interimar SAP 0242-93-5-20
17. Porubin Alina Pedagog 0242-93-5-20
18. Marin Ana Psiholog 0242-93-5-20
19. Mancoș Aurelia Logoped 0242-93-5-20
20. Martîniuc Serghei Șofer 0242-93-5-20

Contabilitatea

21. Sorocean Ecaterina Contabil -șef 0242-2-52-93
22. Gutovschi Victoria Contabil 0242-2-52-93
23. Garaba Maria Contabil – casier
24. Hreplenco Nadejda Contabil evidența bunurilor materiale 0242-2-52-93

Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților

25. Lazarev Vera Director 0242-2-36-05
26. Vorfolomei Grigore Director școlii sportive 0242-2-44-48