Educație

Lista angajaților direcției învățământ Ștefan Vodă

Nr. d/o Numele, prenumele Funcția Nr. de telefon (serviciu)  
Aparat  
1.        Burduja Raisa Șef DÎ Ștefan Vodă 0242 2-52-92

067444574

 
2.        Iuraș Galina Șef – adjunct DÎ Ștefan Vodă 0242 2-51-49

067444579

 
3.        Maxim Antonina Specialist principal 0242 2-43-98

067444577

 
4.        Vorfolomei Veronica Specialist principal 0242 92-1-12  
5.        Zadorojnîi Semion Specialist principal 0242 2-20-70  
6.        Ciobanu Ina Inginer TIC 0242 2-43-98  
7.        Porubin Ion Șofer 067444581  
8.        Danilesco Cristina Secretar 0242 2-43-98

 

 
9.        Porubin Alina Specialist superior 0242 2-24-13  
10.    Gavrilovici Sergiu Specialist constructor 0242 2-51-49
Centrul metodic  
11.    Sînchetru Valentina Șefa Centrului Metodic 0242 2-24-00

067444575

 
12.    Tudorean Emilia Specialist principal, metodist învățămînt primar 0242 2-51-49

067444580

 
13.    Pînzari Zinaida Metodist 0242 2-27-81  
14.    Bevziuc Lucia Metodist coordonator 0242 2-24-00  
15.    Iuraș Liudmila Specialist principal, metodist învățămînt preșcolar 0242 2-24-13

067444576

 
16.    Guzgan Svetlana Specialist metodist 0242 2-24-13  
Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP)  
17.    Maxian Ina Șef SAP 0242 93-5-20  
18.    Pînzari Anastasia Pedagog 0242 93-5-20  
19.    Ciobanu Ana Pedagog 0242 93-5-20  
20.    Titarenco Djoneta Psiholog 0242 93-5-20  
21.    Marin Ana Psiholog 0242 93-5-20  
22.    Martîniuc Serghei Șofer 0242 93-5-20  
Contabilitate  
23.    Sorocean Ecaterina Contabil – șef 0242 2-52-93  
24.    Banaru Elina Șef grupă de evidență 0242 2-52-93  
25.    Bragarenco Galina Contabil pentru salarizare 0242 93-5-26  
26.    Garaba Maria Contabil – casier  
27.    Hreplenco Nadejda Contabil evidența bunurilor materiale 0242 93-5-26  
28.    Tumanov Valentina Contabil 0242 93-5-56  

Centrul de Creație a Copiilor și Adolescențelor

29 Lazărev Vera Director 0242 2-36-05

Școala sportivă

30 Vorfolomei Grigore Director 0242 2-44-48