Educație

Lista angajaților direcției generale educație Ștefan Vodă

Nr. d/o Numele, prenumele Funcția Nr. de telefon (serviciu)
Aparat
1.        Burduja Raisa Șef DÎ Ștefan Vodă 0242 2-52-92

067444574

2.        Iuraș Galina Șef – adjunct DÎ Ștefan Vodă 0242 2-51-49

067444579

3.        Maxim Antonina Specialist principal 0242 2-43-98

067444577

4.        Vorfolomei Veronica Specialist principal 0242 92-1-12
5.        Zadorojnîi Semion Specialist principal 0242 2-20-70
6.        Ciobanu Ina Inginer TIC 0242 2-43-98
7.        Porubin Ion Șofer 067444581
8.        Danilesco Cristina Secretar 0242 2-43-98

 

9.        Porubin Alina Specialist superior 0242 2-24-13
10.    Gavrilovici Sergiu Specialist constructor 0242 2-51-49
Centrul metodic
11.    Sînchetru Valentina Șefa Centrului Metodic 0242 2-24-00

067444575

12.    Tudorean Emilia Specialist principal, metodist învățămînt primar 0242 2-51-49

067444580

13.    Pînzari Zinaida Metodist 0242 2-27-81
14.    Bevziuc Lucia Metodist coordonator 0242 2-24-00
15.    Iuraș Liudmila Specialist principal, metodist învățămînt preșcolar 0242 2-24-13

067444576

16.    Guzgan Svetlana Specialist metodist 0242 2-24-13
Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP)
17.    Maxian Ina Șef SAP 0242 93-5-20
18.    Pînzari Anastasia Pedagog 0242 93-5-20
19.    Ciobanu Ana Pedagog 0242 93-5-20
20.    Titarenco Djoneta Psiholog 0242 93-5-20
21.    Marin Ana Psiholog 0242 93-5-20
22.    Martîniuc Serghei Șofer 0242 93-5-20
Contabilitate
23.    Sorocean Ecaterina Contabil – șef 0242 2-52-93
24.    Banaru Elina Șef grupă de evidență 0242 2-52-93
25.    Bragarenco Galina Contabil pentru salarizare 0242 93-5-26
26.    Garaba Maria Contabil – casier
27.    Hreplenco Nadejda Contabil evidența bunurilor materiale 0242 93-5-26
28.    Tumanov Valentina Contabil 0242 93-5-56

Centrul de Creație a Copiilor și Adolescențelor

29 Lazărev Vera Director 0242 2-36-05

Școala sportivă

30 Vorfolomei Grigore Director 0242 2-44-48