Asistență Socială și Protecția Familiei

Lista angajaților DASPF

Aparatul
Nr.d/o Numele, Prenumele Funcția Telefon
1.  Aurica Cebotari Șef Direcție asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă 0242 2-25-48
2. Tatiana Bostan Șef adjunct direcție 0242 2-20-59
3. Funcție temporar vacantă Specialist principal, Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
4. Viorica Moraru Specialist principal, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-38-19
5. Adriana Solonicov Specialist superior, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-51-33
6. Svetlana Teibaș Asistent social, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-38-19
7. Elena Midrigan Specialist, Serviciul prestații sociale 0242 2-22-15
8. Irina Ungureanu Asistent social, Serviciul prestații sociale 0242 2-22-15
9. Natalia Cojocari Contabil șef, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
10. Larisa Boldișor Contabil, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
11. Nadejda Mardar Contabil, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
12. Ecaterina Fulga Contabil, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
13. Galina Port Specialist principal, Serviciul resurse umane și administrativ 0242 2-32-42
14. Funcție  vacantă Secretar administrativ, Serviciul resurse umane și administrativ
15. Valerian Soloviov Șofer, Serviciul personal administrativ-auxiliar
16. Galina Juravschi Îngrijitor de încăperi, Serviciul personal administrativ-auxiliar
Servicii pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei
17. Ludmila Donea Șef serviciu, Serviciul Îngrijire socială la domiciliu 0242 2-31-10
18. Rodica Verebcean Șef serviciu, Serviciul de Asistență socială comunitară 0242 2-31-10
19. Angela Țurcan Șef serviciu, Serviciul social Asistența Personală 0242 2-39-56
20. Natalia Bulat Șef serviciu, Serviciul de Asistență parentală profesionistă 0242 2-51-33
21. Nelea Gherasimovici Șef serviciu, Serviciul ”Echipa Mobilă” 0242 2-25-33
22. Ana Cojocari Felcer – protezist, Serviciul ortopedie și protezare 0242 2-22-15
 

Instituții subordonate Direcției asistență socială și protecția familiei

23. Vadim Dimitrenco Manager, Centrul pentru copii în situații de risc or.Ștefan Vodă 0242 2-51-17

0242 2-51-70

24. Ana Gandacov Manager, Centrul de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități fizice or.Ștefan Vodă 0242 2-51-18
25. Natalia Caraion Manager, Centrul de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii aflați în situații de risc s.Olănești 0242 52-8-94
26. Leonid Vremere Manager, Centrul  asistență socială pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități s.Talmaza 0242 40-9-02